Apa-Apa Aje, Bila-Bila Aje, Mana-Mana Aje, Siapa-Siapa Aje, Suka-Suka Aje
Kawan2Ku

03 Januari 2015

Biodata Rasullullah

Sharing Is Caring

 BIODATA RASULULLAH SAW

 Nama:  Muhammad bin Abdulllah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab

 Nama-nama lain :  Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-A’qib, Al-Mutawakkil, Munzir, Mubassyir 

Nama-nama Gelaran :  Abu Qasim, Al-Amin

Bangsa :  Arab Quraisy

Tarikh Lahir :  • Hari Isnin • 12 Rabi’ul Awal Tahun Gajah (Riwayat lain 9 Rabiu’l Awal) • Bersamaan 20 April 571 Masihi 

Bidan Nabi :  Ummu Mas’ud

Tempat Lahir :  Syua’ib Bani Hashim di Makkah 

Bilangan Adik-beradik :  Anak tunggal [anak yatim] 

Nama Ibu :  Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zahrah bin Kilab

 Nama Ibu Susuan :  • Thuwaibah [hamba Abu Lahab],  • Halimah binti Abu Zuaib as-Sa’diah. 

Nama-nama Pengasuh :  Aminah, Thuwaibah, Halimatun as-Sa’diyah, Barakah al-Habsyiyyah digelar Ummu Aiman, hamba perempuan bapa Rasulullah SAW

 Nama-nama Isteri :  Khadijah bt. Khuwailid, Saudah, A’isyah bt. Abu bakar, Hafsah bt. Umar, Zainab bt. Khuzaimah, Hindun bt. Abi Umaiyah, Zainab bt. Jahsyi, Juwairiah bt. Al-Haris, Ramlah bt. Abi Sufian, Sufiah bt. Huyi, Maimunah bt. Al-Haris Nama-nama Anak : Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah.

 Nama-nama Bapa Saudara :  Hamzah, Al-Abbas, Abu Talib, Abu Lahab, Az-Zubir, Abdul Ka’bah, Al-Muqawim, Dhirar, Qusam, Al-Mughirah, Al-Ghaidak. 

Nama-nama Emak Saudara Sebelah Ibu Dan Bapa : Sufiah, A’tikah, Barrah, Urwa, Umaimah, Ummu Hakim Al-Baidha’.

 Bapa Saudara Dan Emak Saudara Yang Memeluk Islam :  • Hamzah, Al-A’bbas. • Sufiah, Urwa. 

Nama-nama Hamba Sahaya Perempuan :  Mariah al-Qibtiah, Raihanah

 Nama-nama Hamba Lelaki :  Aslam, Abu Rafi’, Sauban, Abu Kabsyah Sulaim, Syurqan, Yasar Nubi 

Nama Anak Angkat :  Zaid bin Harithah bin Syarahil 

Nama-nama Khadam :  Anas bin Malik, Abdullah bin Mas’ud, ‘Uqbah bin ‘Amir, Asla’ bin Syarik, Bilal bin Rabah, Abu Zar al-Ghiffari

 Setiausaha Nabi Sebagai Pencatat Al-Quran :  Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubir, Amir, Amru Al-‘As, Zaib bin Thabit, Muawiyyah, Ubai bin Kaa’b, Abdullah bin Rawa

 Setiausaha Sulit :  Huzaifah b. Yaman

 Sifat Fizikal :  • Badan tinggi sedang • Rambut ikal mayang • Muka bulat, putih kemerahan, mata hitam gelap • Bulu dada nipis, keseluruhan badan tidak berbulu • Bulu mata panjang, suara kasar, gigi hadapan renggang

 Sifat-sifat Yang Wajib Bagi Seorang Nabi :  Siddiq [ benar ] Amanah [ jujur] Tabligh [ menyampaikan ] Fatanah [ bijkasana ]

 Sifat-sifat Yang Mustahil : Kazib [ dusta ] Khianah [ pecah amanah] Kitman [ menyembunyikan ] Baladah [ bodoh]

 Sifat-sifat Yang Harus :  Makan, minum, tidur, berkahwin, sakit, demam

 Pendidikan :  Al-Ummiy [ tidak pandai membaca dan menulis ]

 Pekerjaan :  • Gembala Kambing • Berniaga

 Perlantikan Menjadi Nabi dan Rasul : Umur 40 tahun di Gua Hira’

 Guru Pertama :  Malaikat Jibril ‘Alaihi Salam

 Tugas Utama :  Menyeru manusia menyembah Allah SWT

 Jawatan Yang Di Amanahkan : • Menjadi Nabi • Menjadi Rasul kepada umat manusia dan jin  • Ketua Pemerintah kerajaan Islam di Madinah

 Keistimewaan :  • Sebaik-baik makhluk yang dicipta • Mempunyai mukjizat terbesar dan terutama Al-Qur’an • Penghulu dan penutup segala Nabi dan Rasul [ Khatamun Nabiyyin ] • Manusia pertama masuk Syurga.

 Gelaran Dari Kalangan Nabi :  • Ulul ‘Azmi [ banyak menempuhi ujian berat daripada Allah ]

 Kenangan Manis : • Dibawa melancong dalam peristiwa Isra’ dan Mi’raj

 Kenangan Pahit :  • Di usir oleh penduduk Ta’if • Semasa peperangan Uhud

 Pengalaman Pertama Menerima Wahyu : Turunnya al-Quran Ayat Iqra’ [1-5 ayat, di Gua Hira’] pada 12 Rabiu’l Awal

 Pengalaman Yang Paling Menakutkan :  Ketika melihat rupa asal Malaikat Jibril AS di ruang angkasa

 Hijrah ke Madinah : Umur 53 tahun ditemani Abu Bakar as-Siddiq, sampai Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal bersamaan 24 September 622M

 Orang Yang Pertama Di Dakwah Dan Memeluk Islam :

 • Lelaki Dewasa : Abu Bakar as-Siddiq
 • Perempuan Dewasa : Khadijah [ isteri Nabi ]
 • Kanak-kanak : Ali bin Abu Talib
 • Hamba : Zaid bin Harithah

 Sahabat-sahabat Kanan :
• Abu Bakar as-Siddiq
• Umar al-Khattab
• Uthman bin Affan
• Ali bin Abu Talib

 Mertua Dan Menantu Dari Kalangan Sahabat :
 • Abu Bakar dan Umar [ mertua ]
 • Uthman dan Ali [ menantu ]

 Berita Yang Mengembirakan :  Keislaman Umar bin al-Khattab

 Berita Yang Menyedihkan :
• Kematian Khadijah bt. Khuwailid [isteri Nabi]
• Abu Talib bin Abdul Mutalib [bapa saudara Nabi]
• Hamzah bin Abdul Mutalib [bapa saudara Nabi]

 Peristiwa Yang Mengembirakan :  Pembukaan Kota Mekah

 Penglibatan Dalam Peperangan :  Perang Badar, Uhud, Khandak, Khaibar, Al-Fath, Hunain, Tabuk

 Nama Tempat Yang Pernah Di Lawati :  Syam, Baitul Maqdis [Palestin]

 Catat Rekod Dunia :  Pengembaraan yang jauh dari bumi ke langit sehingga ke Sidratul Muntaha bermula selepas waktu Isyak hingga sebelum masuk waktu Subuh [Isra’ & Mi’raj]

 Isteri Yang Paling Di Sayangi :  ‘Aisyah [ ketika kesemua isteri-isteri Nabi masih hidup ]

 Anak Yang Paling Di Sayangi :  Fatimah

 Cucu Yang Paling Di Sayangi :
 • Hassan bin Ali
 • Hussin bin Ali

 Sahabat Yang Paling Di Sayangi :  Abu Bakar

 Nasihat Nabi :  “Jadikanlah kamu sebagai orang musafir yang sedang dalam perjalanan.”

 Wasiat Nabi :  Dalam Khutbah Wida’ [ Khutbah Selamat Tinggal ] “Aku tinggalkan dua perkara , kamu tidak akan sesat selama-lamanya sekiranya kamu berpegang dengan keduanya iaitu Kitab Allah dan Sunnahku.”

 Syafaat Nabi :  Kepada umat yang sentiasa berselawat ke atasnya.

 Tarikh Wafat :  • Waktu pagi hari Isnin • 12 Rabiu’l Awal 11 H bersamaan 8 Jun 632M • Umur 63 tahun , 4 hari

 Sabda Rasulullah SAW : “Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku. Dan sesiapa yang mencintai aku nescaya dia bersama-samaku di dalam syurga.” (Riwayat Al-Sajary daripada Anas )

 Kredit : www.datoksirkronik.blogspot.com